ITF Tower (ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ )

Address: ถนนสีลม, สุริยวงศ์, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนถนนสีลม อาคารสำนักงานความสูง 32 ชั้นในย่านสีลม ทำเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย เดินทางง่าย เนื่องจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีเพียง 350 เมตรเท่านั้น