Online Property Listing Services

แพคเกจลงประกาศขาย-เช่า ออนไลน์

บาท 5,900 .00

จ่ายครั้งเดียว

  • ทำข้อความประกาศขาย-เช่าอย่างมืออาชีพ
  •  ทำข้อความประกาศเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
  •  ลงประกาศบนเวบไซต์มากกว่า 20 เวบไซต์
  •  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
  •  ให้ข้อมูลราคาประเมินและราคาตลาด
  •  ให้คำแนะนำในการถ่ายรูปทรัพย์สิน
  •  จัดเตรียมต้นฉบับสัญญาจะซื้อจะขาย
  •  ให้คำปรึกษาจนจบขั้นตอนการโอนทรัพย์สิน
Book Now

ขั้นตอนการดำเนินงาน

แพคเกจนี้ รวมอะไรบ้าง?

ทำไมต้อง LandPro Thailand?