Real Estate Ownership Transfer Assistance

Premium Service Package

เริ่มต้น 25,000 .00

บริการผู้ช่วยโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

 • บริการทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 •  บริการตรวจเช็คเอกสารสำหรับผู้ขาย-ซื้อ
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 •  บริการคำนวณค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
 •  บริการจองคิวนัดวัน-เวลา ออนไลน์
 • ให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ 
 • ให้คำแนะนำภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
 • ให้คำแนะนำการทำ T/T Form และ Credit Advice
 • เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการในวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

Online Service Package

เริ่มต้น 18,000 .00

บริการที่ปรึกษาการโอนกรรมสิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

 • บริการทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 •  บริการตรวจเช็คเอกสารสำหรับผู้ขาย-ซื้อ
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 •  บริการคำนวณค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
 •  บริการจองคิวนัดวัน-เวลา ออนไลน์
 • ให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ 
 • ให้คำแนะนำภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
 • ให้คำแนะนำการทำ T/T Form และ Credit Advice
 •  บริการให้คำแนะนำโดยละเอียดทุกขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์

บริการที่ปรึกษา-ผู้ช่วยโอนกรรมสิทธิ์

(Real Estate Ownership Transfer Assistance)

เสมือนที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณ บริการให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่ประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อจัดเตรียมเอกสาร จนถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ที่สำนักงานที่ดิน

บริการจัดทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อวางเงินมัดจำ

จัดทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายอย่างมืออาชีพ และครบถ้วน

บริการจัดทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นภาษาอังกฤษ

จัดทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเป็น ภาษาไทย-อังกฤษ กรณีลูกค้าต่างชาติ

บริการตรวจเช็คเอกสารสำหรับผู้ขาย-ผู้ซื้อ

จัดทำ Check list เอกสาร รวมถึงช่วยตรวจสอบเอกสารให้พร้อมก่อนโอน

บริการด้านจัดหา
ตัวแทนธนาคาร

จัดหาตัวแทนธนาคารเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อ

บริการคำนวณ
ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์

บริการคำนวณค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์

บริการจองคิว
ผ่านระบบออนไลน์

บริการจองคิวนัดวัน-เวลา
โอนกรรมสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบางเขต)

บริการที่ปรึกษาการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

ให้คำแนะนำโดยละเอียดทุกขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์
(ออนไลน์ หรือ สำนักงานที่ดิน)

ให้คำแนะนำภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์

ให้คำแนะนำภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ อาทิ ย้ายทำเบียนบ้าน (เข้า-ออก)
รวมถึงมิเตอร์น้ำ-มิเตอร์ไฟ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) เตรียมข้อมูล

ทางทีมงานจะติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาฯที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆของผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมคำนวณค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์

2) จัดทำหนังสือสัญญา

เมื่อได้รับรายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะดำเนินการจัดทำ หรือช่วยตรวจสอบหนังสือสัญญา
กรณีลูกค้าต่างชาติ จัดทำเป็น 2 ภาษา

3) การกู้ธนาคาร

หากผู้ซื้อต้องการซื้อทรัพย์สินด้วยเงินกู้ธนาคาร ทางทีมงานจะช่วยแนะนำตัวแทนเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อดูแลเรื่องการอนุมัติเงินกู้ต่อไป

4. บริการตรวจเช็คเอกสาร

เมื่อมีการตกลงซื้อขายกับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะช่วยตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

5) บริการจองคิวโอนที่ดิน

เมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว และต้องการนัดวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ​ สำนักงานที่ดิน ทีมงานจะจองคิวนัดวัน-เวลาผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะเขตพื้นที่ที่ครอบคลุม)

6) บริการผู้ช่วยการโอนกรรมสิทธิ์

เมื่อถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ ทีมงานจะดูแลให้คำแนะนำโดยละเอียดทุกขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์ ช่องทางออนไลน์ หรือ ณ สำนักงานที่ดิน

ทำไมต้อง LandPro Thailand?

ประหยัดค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณสามารถขายอสังหาฯของคุณด้วยตัวเอง และต้องการเพียงผู้ช่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Landpro Thailand มีบริการผู้ช่วยโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าทรัพย์สินของคุณจะมูลค่าสูงเท่าไหน ก็จ่ายค่าบริการราคาเดียว

จ่ายครบจบที่เดียว

ใน LandPro Real Estate Ownership Transfer Assistance นี้ เพียง 25,000 บาท ทีมงานจะเข้าไปบริการช่วยดูแลในวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน หากคุณต้องการที่ปรึกษาทางออนไลน์ เรามีตัวเลือก 18,000 บาท ไว้ให้บริการคุณเช่นกัน

ทีมงานมืออาชีพ

ทีมของเราเปรียบเสมือนที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณ บริการให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่ประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อจัดเตรียมเอกสาร จนถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ที่สำนักงานที่ดิน