เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้วงเงินเท่าไหร่

สูตรคำนวณวงเงินกู้บ้าน พร้อมคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน

หาวงเงินกู้บ้าน พร้อมแสดงความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน

เพียงกรอกเงินเดือนลงในช่องว่างด้านล่างนี้ ระบบจะคำนวณวงเงินกู้บ้าน พร้อมแสดงความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนโดยอัตโนมัติ

คำนวณวงเงินกู้ซื้อบ้าน
บาท
บาท
บาท

เป็นสูตรการประมาณการคร่าวๆ ตัวเลขที่แน่นอนของแต่ละธนาคารมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เป็นการประมาณการจากเงินเดือนโดยที่ยังไม่ได้คำนวณภาระหนี้สินอื่น หากมีภาระหนี้สินอื่นที่ต้องผ่อนจ่ายต่อเดือน กำลังการผ่อนชำระก็จะน้อยลงไปอีก

home loan approval guide ebook banner

ตารางแสดงวงเงินกู้บ้าน และความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน

เงินเดือน (บาท)วงเงินกู้บ้านเฉลี่ย (บาท)ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน (บาท)
10,000600,0004,000
15,000900,0006,000
20,0001,200,0008,000
25,0001,500,00010,000
30,0001,800,00012,000
35,0002,100,00014,000
40,0002,400,00016,000
45,0002,700,00018,000
50,0003,000,00020,000
55,0003,300,00022,000
60,0003,600,00024,000
65,0003,900,00026,000
70,0004,200,00028,000
75,0004,500,00030,000
80,0004,800,00032,000
85,0005,100,00034,000
90,0005,400,00036,000
95,0005,700,00038,000
100,0006,000,00040,000

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand has various professionals in the real estate industry as our authors and editors.

The content written by the editorial team contains helpful and insightful information from trending topics in Thailand.