คำนวณสินเชื่อบ้าน คำนวณดอกเบี้ยบ้าน เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้านออนไลน์

คำนวณสินเชื่อบ้านของคุณได้เลยคำนวณสินเชื่อบ้าน คำนวณดอกเบี้ยบ้าน

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อบ้านนี้ ใช้คำนวณเงินผ่อนต่องวดรายเดือน และจำนวนเงินกู้ทั้งหมดที่ผู้กู้ต้องจ่าย โดยคุณสามารถใส่ข้อมูลวงเงินที่ต้องการู้ ระยะเวลาการกู้ และอัตราดอกเบี้ยเองได้

การขอสินเชื่อบ้านเป็นการตัดสินใจทางการเงินครั้งยิ่งใหญ่ คุณควรจะต้องทราบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายรายงวดและตลอดระยะเวลาการกู้เป็นจำนวนรวมเท่าไหร่ ในหัวข้อนี้จะช่วยให้คุณคำนวณสินเชื่อบ้านได้อย่างง่ายดาย

สินเชื่อบ้านคืออะไร?

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีดอกเบี้ยสินเชื่อที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน โดยปกติแล้วในการชำระค่างวดแต่ละงวดจะประกอบไปด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยรายเดือน และจำนวนเงินผ่อนชำระแต่ละเดือนจะเป็นจำนวนที่เท่ากันและจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้

home loan approval guide ebook banner

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อจำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือน?

ปัจจัยหลักในการกำหนดเงินผ่อนรายเดือนมี 3 ปัจจัย ดังนี้

วงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอ

จำนวนเงินรวมทั้งหมดในการขอสินเชื่อหรือเรียกอีกอย่างว่าเงินต้น ยิ่งวงเงินสินเชื่อสูง จำนวนเงินผาอนชำระรายเดือนก็ยิ่งสูงตาม

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

ระยะเวลาการกู้บ้าน ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ โดยสูงสุดคือ 40 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ จะต้องไม่เกิน 70 ปี หากยิ่งเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระนาน จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนก็จะต่ำลงด้วย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่คุณได้จากการอนุมัติสินเชื่อ จะขึ้นอยู่กับประวัติทางการเงินของคุณและการต่อรองกับสถาบันการเงิน โดยส่วนมากผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหรือคงที่ในสามปีแรก และในปีที่สี่เป็นต้นไปจะเป็นอัตราที่อิงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากสถาบันการเงินอนุมัติเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ก็จะทำให้จำนวนเงินผ่อนต่อเดือนสูงขึ้นด้วย

สรุป

ไม่ว่าคุณจะมีเงินเก็บมากแค่ไหน สิ่งสำคัญที่ควรรู้คือการจัดการกับสินเชื่อของคุณ และวางแผนเงินผ่อนชำระรายเดือนให้อยู่ในจำนวนที่คุณสามารถจ่ายได้โดยไม่มีการผิดนัดชำระหรือล่าช้า ซึ่งจะส่งผลกับเครดิตทางการเงินของคุณ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน จะช่วยให้คุณวางแผนชำระค่างวดสินเชื่อได้อย่างชาญฉลาด โดยคุณสามารถศึกษาเทคนิคผ่อนสินเชื่อบ้านให้หมดเร็ว เพื่อวางแผนทางการเงินให้รัดกุมมากยิ่ขึ้น

Ankit S J B Rana

Ankit S J B Rana

Ankit S J B Rana is a marketing professional and an entrepreneur with an MBA in Finance and Strategy from the Asian Institute of Technology's (AIT) School of Management.

He has worked in Thailand with brands like Double A (1991) Public Company Limited and Accor Hotel Group. Moreover, he is a regular guest speaker for Chulalongkorn Business School's - Masters in Branding & Marketing program.

At Landpro Thailand, Ankit is the webmaster and contributing author on Finance, Real Estate and other topics that is relevant to his Thai experience.