Bhiraj Tower at BITEC (ภิรัชทาวเวอร์ ไบเทค)

Address: 4345 ถนนสุขุมวิท, บางนา, กรุงเทพฯ 10260
ตึกภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ตั้งอยู่ตรงสี่แยกบางนา บนถนนบางนา-ตราด เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าความสูง 29 ชั้นในย่านบางนา ทำเลที่ตั้งมีความสะดวกสบายอย่างมากเนื่องจากมีทางเชื่อมโดยตรงไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางนา (50 ม.) และยังเป็นตึกที่มีทางเชื่อมกับอาคารแสดงสินค้าไบเทค ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ