Summer Lasalle (ซัมเมอร์ ลาซาล)

Address: 444 ถนนลาซาล, บางนา, กรุงเทพฯ 10260
ซัมเมอร์ ลาซาล (Summer Lasalle) ตั้งอยู่บนถนนลาซาล เป็นอาคารสำนักงาน 3 ชั้นในย่านบางนา ทำเลที่ตั้งเป็นจุดที่เดินทางสะดวก ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง (1.6 กม.) และสถานีรถไฟฟ้าบางนา (2.1 กม.) ตึกออฟฟิศนี้ประกอบด้วย 29 ตึกใน 5 แคมปัส