Liberty Plaza (ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า)

Address: อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่าตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 55 อาคารสำนักงานความสูง 22 ชั้นในย่านทองหล่อ ทำเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ (2.5 กม.) และสามารถเดินทางมาโดยทางเรือและมาลงที่ท่าเรือทองหล่อ