โฉนดที่ดินหาย ต้องทำอย่างไร

สิ่งที่ควรรู้ หากคุณทำโฉนดที่ดินหาย

โฉนดที่ดินคือเอกสารแสดงความเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เจ้าของจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี แต่ถ้าหากใครทำหายไปแล้วก็อย่าเพิ่งกังวลไป สามารถดำเนินการตามวิธีต่อไปนี้

1. รีบแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทันที

เอกสารราชการ ไม่ว่าจะบัตรประชาชน โฉนดที่ดิน หรืออะไรก็ตาม หากทำหาย ให้รีบแจ้งที่สถานีตำรวจ โดยบางแห่งอาจระบุให้ต้องมีพยานรับรองไปด้วย  2 คน เจ้าหน้าที่จะลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเจ้าของโฉนดว่าทำหายจริงๆ ไม่ได้มีเจตนาจะเอาโฉนดไปทำอย่างอื่น

2. ยื่นความประสงค์ ขอออกใบแทน

เมื่อลงบันทึกประจำวันแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการออกใบแทน โดยสามารถทำได้ที่กรมที่ดิน

หลักฐานการออกใบแทน

  • บัตรประชาชนของเจ้าของโฉนด
  • ทะเบียนบ้านของเจ้าของโฉนด
  • บัตรประชนของพยานทั้ง 2 คน
  • ใบแจ้งความ

ขั้นตอนการออกใบแทน

เมื่อเตรียมหลักฐานครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะสอบสวนเจ้าของโฉนดและตรวจสอบหลักฐานที่นำมายื่น หากทุกอย่างเรียบร้อยก็จะลงบัญชีเอาไว้และตรวจอายัดโฉนดที่ทำหายไป ต่อมาก็จะเขียนใบสั่งและใบเสร็จ พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียม

จากนั้นจะพิมพ์ใบประกาศเพื่อนำไปปิดประกาศเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน หากไม่มีอะไรขัดข้อง เจ้าหน้าที่ก็จะออกใบแทนให้

ค่าธรรมเนียมการออกใบแทน

ประมาณ 70-100 บาท

เก็บโฉนดที่ดินอย่างไรให้ปลอดภัย

หากไม่อยากทำเอกสารสำคัญสูญหายหรือเสียหาย ก็ต้องเก็บให้ดี ซึ่งเรามีวิธีการเก็บง่ายๆมาแนะนำดังนี้

  1. ใส่ซองกระดาษหรือซองพลาสติกให้เรียบร้อย โดยควรเป็นซองแบบที่มีด้ายมัดล็อกหรือสามารถปิดซองได้สนิท เพื่อป้องกันไม่ให้โฉนดเสียหาย
  2. เจ้าของโฉนดควรเก็บโฉนดด้วยตนเอง ไม่ควรฝากผู้อื่นเก็บ และไม่ควรบอกที่เก็บโฉนดแก่ผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้โฉนดหลุดไปถึงมือมิจฉาชีพจนนำไปแอบอ้าง ปลอมแปลง หรือทำอะไรผิดกฎหมายได้
  3. ควรแยกโฉนดเก็บไว้ในส่วนสำหรับเก็บเอกสารสำคัญโดยเฉพาะ ควรเป็นที่ที่มิดชิด ไม่ควรนำไปเก็บรวมกับหนังสือหรือของอื่นๆ เพราะเสี่ยงที่จะทำยับ ทำหล่นหาย หรือเผลอหยิบทิ้งไปโดยไม่รู้ตัว
  4. เก็บโฉนดที่ไหนแล้่วให้เก็บที่เดิมเสมอ อย่าวางไว้เรี่ยราด อย่าเปลี่ยนที่เก็บไปมา เพราะสุดท้ายแล้วจะหาไม่เจอ
  5. หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพโฉนดที่ดิน เพราะอาจถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลไปทำเรื่องไม่ดีได้
LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand has various professionals in the real estate industry as our authors and editors.

The content written by the editorial team contains helpful and insightful information from trending topics in Thailand.