ทะเบียนบ้านหาย ชำรุด ควรทำอย่างไร

ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารแสดงความเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัย โดยต้องใช้ในการทำธุรกรรมหลายอย่าง หรือแม้แต่ใช้สมัครเข้าเรียนและทำงาน หากทำหายไปอาจเสียผลประโยชน์ พลาดโอกาสต่างๆ หรือมีปัญหาตามมาได้

เมื่อทะเบียนบ้านหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากทำทะเบียนบ้านหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ แต่สามารถติดต่อนายทะเบียนที่สำนักงานเขตหรืออำเภอเพื่อขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้ ใช้แค่บัตรประชนของเจ้าบ้านเป็นหลักฐานเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณ 20 บาท

กรณีมีเจ้าบ้าน

หากมีเจ้าบ้าน ให้เจ้าบ้านเตรียมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานแล้วไปดำเนินการได้เลย หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้หากตัวเองไม่สะดวก ซึ่งหลักฐานที่ต้องใช้จะมี 3 อย่าง

  • หนังสือมอบอำนาจ
  • บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
  • บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ

กรณีไม่มีเจ้าบ้าน

ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไปเป็นผู้ดำเนินการ โดยใช้เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่นโฉนดที่ดินหรือเอกสารการซื้อขาย โดยสามารถมอบอำนาจได้เช่นเดียวกัน

ให้เจ้าของบ้าน(ผู้ถือกรรมสิทธิ์)ดำเนินการได้เลย ใช้เพียงบัตรประชาชนของตนเองเท่านั้น หรือหากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นผู้เยาว์ ก็ให้มีผู้ปกครองไปด้วย

ตอบ: ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถแจ้งให้ทางเขตหรืออำเภอนำชื่อเจ้าบ้านออกไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางได้ แต่ทั้งนี้สามารถปรึกษาพนักงานที่สำนักงานเขตหรืออำเภอก่อน

เกร็ดความรู้อื่นๆเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน

1. คำว่า “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้าน ไม่ได้หมายถึงการเป็นเจ้าของบ้าน แต่หมายถึงผู้ที่มีสิทธิในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับทะเบียนบ้านเท่านั้น ผู้ที่จะเป็นเจ้าของบ้านจริงๆคือผู้ที่มีชื่อในโฉนด โฉนดคือเอกสารแสดงการถือกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง ส่วนทะเบียนบ้านเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดที่อยู่ และระบุว่าในบ้านมีใครอาศัยอยู่บ้างเท่านั้น

2. ทะเบียนบ้านสามารถใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ สมัครเรียน และสมัครงานเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักค้ำประกันได้ หากจะค้ำประกันต้องใช้เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เท่านั้น

3. สำหรับใครที่มีทะเบียนบ้านหลายเล่ม(ถือกรรมสิทธิ์บ้านหลายหลัง) สามารถเลือกใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าบ้านได้เพียงเล่มเดียวเท่านั้น หรือถึงแม้ไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ แต่เป็นผู้อาศัย ก็ไม่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้านหลายเล่มพร้อมกันได้

4. ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโด ก็จะมีเล่มทะเบียนบ้านสีน้ำเงินเหมือนกัน แตกต่างกันเล็กน้อยตรงส่วน “ประเภทบ้าน” หากเป็นบ้านก็จะเขียนไว้ว่าบ้าน หากเป็นคอนโดก็จะเขียนว่าอาคารชุด

5. สำหรับครอบครัวไหนที่เพิ่งมีลูก(เด็กแรกเกิด) แล้วต้องการเพิ่มชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้าน สามารถเพิ่มชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านได้เลย โดยใช้สูติบัตรของบุตรไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand has various professionals in the real estate industry as our authors and editors.

The content written by the editorial team contains helpful and insightful information from trending topics in Thailand.