สูตรวัดพื้นที่ ไร่ งาน ตารางวา พร้อมโปรแกรมคำนวณพื้นที่อัตโนมัติ

1 ไร่มีกี่ตารางวา กี่ตารางเมตร วิธีคำนวณสูตรวัดพื้นที่และโปรแกรมคำนวณพื้นที่อัตโนมัติ

พื้นที่ดินในประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือแสดงอยู่ในโฉนดและเอกสารราชการ จะมีหน่วยเนื้อที่ดินเป็น ไร่ งาน และตารางวา ส่วนของเนื้อที่ห้อง (แสดงในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด) หรือพื้นที่ใช้สอย จะแสดงในหน่วย ตารางเมตร

หน่วยวัดที่ดิน ไร่-งาน-ตารางวา-ตารางเมตร และวิธีการแปลงหน่วย

ในโฉนดและเอกสารราชการจะแสดงหน่วยเนื้อที่ดินเป็น ไร่ งาน และตารางวา รวมถึงการคำนวณหาราคาซื้อ-ขายและการหาราคาประเมินที่ดินด้วย

 • 1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร
1 ไร่4 งาน400 ตารางวา1,600 ตารางเมตร
 • 1 งาน = 0.25 ไร่ = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร
1 งาน0.25 ไร่100 ตารางวา400 ตารางเมตร
 • 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
1 ตารางวา4 ตารางเมตร
แปลงหน่วย ไร่ งาน ตารางวา ตารางเมตร

หน่วยวัดที่ดิน (ไร่)

 • 1 ไร่ = 4 งาน
 • 1 ไร่ = 400 ตารางวา
 • 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร

แปลงหน่วยที่ดินอัตโนมัติจากไร่

กรอกจำนวนไร่ในช่องว่าง ระบบจะแปลงหน่วย จากไร่เป็นงาน จากไร่เป็นตารางวา จากไร่เป็นตารางเมตร

ไร่
งาน
ตารางวา
ตารางเมตร

หน่วยวัดที่ดิน (งาน)

 • 1 งาน = 0.25 ไร่
 • 1 งาน = 100 ตารางวา
 • 1 งาน = 400 ตารางเมตร
 • 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

แปลงหน่วยที่ดินอัตโนมัติจากงาน

กรอกจำนวนงานในช่องว่าง ระบบจะแปลงหน่วย จากงานเป็นไร่ จากงานเป็นตารางวา จากงานเป็นตารางเมตร

งาน
ไร่
ตารางวา
ตารางเมตร

โดยปกติ เนื้อที่ดินจะแสดงในหน่วยของ ไร่ งาน และตารางวา ส่วนพื้นที่ใช้สอยในบ้าน หรือขนาดของห้องในอาคารชุด จะแสดงในหน่วยของ ตารางเมตร

คำแนะนำ: กรณีสอบถามข้อมูลพื้นที่ดิน กรณีที่ดินผืนใหญ่ ควรสอบถามว่า บ้านนี้/แปลงนี้มีขนาดที่ดินกี่ไร่? หรือหากที่ดินนั้นๆ ขนาดไม่ใหญ่มาก ควรสอบถามว่า บ้านนี้/แปลงนี้มีที่ขนาดดินกี่ตารางวา ไม่ควรใช้ตารางเมตรในการสอบถามหรือแจ้งข้อมูลสำหรับพื้นที่ดิน (ซึ่งจริงๆไม่ได้ผิด เพียงแต่ไม่นิยมใช้กัน) แต่ในกรณีสอบถามพื้นที่ภายในบ้าน หรือพื้นที่ใช้สอย มักจะใช้เป็น ตารางเมตร เช่น บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตร หรือ ห้องคอนโดมีขนาดกี่ตารางเมตร

แปลงหน่วยที่ดินอัตโนมัติจากไร่และงาน เป็นตารางวา

การแปลงหน่วยจากไร่และงาน เป็นตารางวา จะนิยมใช้บ่อยที่สุด

เนื่องจากราคาขาย หรือราคาประเมินจากกรมที่ดิน จะบอกเป็น ราคาต่อตารางวา

แนะนำบทความเพื่อหาราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน 2565 ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ด้วยตัวเอง

ดังนั้น เมื่อทราบพื้นที่ดิน ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยไร่-งาน-ตารางวา จำเป็นต้องคำนวณหาพื้นที่ออกมาในหน่วยของ ตารางวา เพื่อการคำนวณ

1 ไร่ = 400 ตารางวา

1 งาน = 100 ตารางวา

หน่วยวัดพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)

การคำนวณหาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม จะใช้หน่วยตารางเมตรและนับพื้นที่รวมทุกชั้นในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย = ความกว้าง x ความยาว x จำนวนชั้น

เมตร
เมตร
ชั้น
ตารางเมตร

ตัวอย่างเช่น

 • พื้นที่ 1 ตารางเมตร = ความกว้าง 1 เมตร X ความยาว 1 เมตร
 • พื้นที่ 1 ตารางเมตร (1 ชั้น) = พื้นที่ใช้สอย 1 ตารางเมตร
 • พื้นที่ 1 ตารางเมตร (2 ชั้น) = พื้นที่ใช้สอย 2 ตารางเมตร

แนะนำ Application แปลงหน่วยวัดพื้นที่ดิน

Rai Converter สามารถ download ฟรี สำหรับระบบปฏิบัติการ ios โดยแสดงผลในหน่วยวัดของไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น