สูตรวัดพื้นที่ ไร่ งาน ตารางวา พร้อมโปรแกรมคำนวณพื้นที่อัตโนมัติ

1 ไร่มีกี่ตารางวา กี่ตารางเมตร วิธีคำนวณสูตรวัดพื้นที่และโปรแกรมคำนวณพื้นที่อัตโนมัติ

พื้นที่ดินในประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือแสดงอยู่ในโฉนดและเอกสารราชการ จะมีหน่วยเนื้อที่ดินเป็น ไร่ งาน และตารางวา ส่วนของเนื้อที่ห้อง (แสดงในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด) หรือพื้นที่ใช้สอย จะแสดงในหน่วย ตารางเมตร

หน่วยวัดที่ดิน ไร่-งาน-ตารางวา-ตารางเมตร และวิธีการแปลงหน่วย

ในโฉนดและเอกสารราชการจะแสดงหน่วยเนื้อที่ดินเป็น ไร่ งาน และตารางวา รวมถึงการคำนวณหาราคาซื้อ-ขายและการหาราคาประเมินที่ดินด้วย

 • 1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร
1 ไร่4 งาน400 ตารางวา1,600 ตารางเมตร
 • 1 งาน = 0.25 ไร่ = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร
1 งาน0.25 ไร่100 ตารางวา400 ตารางเมตร
 • 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
1 ตารางวา4 ตารางเมตร
แปลงหน่วย ไร่ งาน ตารางวา ตารางเมตร

หน่วยวัดที่ดิน (ไร่)

 • 1 ไร่ = 4 งาน
 • 1 ไร่ = 400 ตารางวา
 • 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร

แปลงหน่วยวัดที่ดินอัตโนมัติจาก ไร่

 • แปลงหน่วยจาก ไร่เป็นงาน
 • แปลงหน่วยจาก ไร่เป็นตารางวา
 • แปลงหน่วยจาก ไร่เป็นตารางเมตร

กรอกจำนวนไร่ในช่องว่าง ระบบจะแปลงหน่วย จากไร่เป็นงาน จากไร่เป็นตารางวา จากไร่เป็นตารางเมตร

แปลงหน่วยที่ดินจากไร่
ไร่
งาน
ตารางวา
ตารางเมตร

หน่วยวัดที่ดิน (งาน)

 • 1 งาน = 0.25 ไร่
 • 1 งาน = 100 ตารางวา
 • 1 งาน = 400 ตารางเมตร

แปลงหน่วยวัดที่ดินอัตโนมัติจาก งาน

 • แปลงหน่วยจาก งานเป็นไร่
 • แปลงหน่วยจาก งานเป็นตารางวา
 • แปลงหน่วยจาก งานเป็นตารางเมตร

กรอกจำนวนงานในช่องว่าง ระบบจะแปลงหน่วย จากงานเป็นไร่ จากงานเป็นตารางวา จากงานเป็นตารางเมตร

แปลงหน่วยที่ดินจากงาน
งาน
ไร่
ตารางวา
ตารางเมตร

หน่วยวัดที่ดิน (ตารางวา)

 • 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
 • 100 ตารางวา = 1 งาน
 • 400 ตารางวา = 1 ไร่

แปลงหน่วยวัดที่ดินอัตโนมัติจาก ตารางวา

 • แปลงหน่วยจาก ตารางวาเป็นตารางเมตร
 • แปลงหน่วยจาก ตารางวาเป็นงาน
 • แปลงหน่วยจาก ตารางวาเป็นไร่

กรอกจำนวนตารางวาในช่องว่าง ระบบจะแปลงหน่วย จากตารางวา เป็นตารางเมตร เป็นงาน และเป็นไร่

Convert to Sq.m from Sq.wa
ตารางวา
ตารางเมตร
งาน
ไร่

แปลงหน่วยที่ดินอัตโนมัติจากตารางวา เป็น ไร่-งาน-ตารางวา

 • แปลงหน่วยจาก ตารางวาเป็น ไร่-งาน-ตารางวา

กรอกจำนวนตารางวาในช่องว่าง ระบบจะแปลงหน่วย จากตารางวา เป็น ไร่-งาน-ตารางวา

แปลงเนื้อที่จากตารางวาเป็นไร่-งาน-ตารางวา
ตารางวา
ไร่
งาน
ตารางวา

แปลงหน่วยที่ดินอัตโนมัติจากไร่-งาน-ตารางวา เป็นตารางวา

การแปลงหน่วยจากไร่และงาน เป็นตารางวา จะนิยมใช้บ่อยที่สุด

เนื่องจากราคาขาย หรือราคาประเมินจากกรมที่ดิน จะบอกเป็น ราคาต่อตารางวา

แนะนำบทความเพื่อหาราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน 2566 ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ด้วยตัวเอง

ดังนั้น เมื่อทราบพื้นที่ดิน ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยไร่-งาน-ตารางวา จำเป็นต้องคำนวณหาพื้นที่ออกมาในหน่วยของ ตารางวา เพื่อการคำนวณ

Convert Land Area to Sq.Wa (TH)
ตารางวา
ตารางเมตร

หน่วยวัดพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)

การคำนวณหาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม จะใช้หน่วยตารางเมตรและนับพื้นที่รวมทุกชั้นในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย = ความกว้าง x ความยาว x จำนวนชั้น

Convert to Sq.m
เมตร
เมตร
ชั้น
ตารางเมตร

ตัวอย่างเช่น

 • พื้นที่ 1 ตารางเมตร = ความกว้าง 1 เมตร X ความยาว 1 เมตร
 • พื้นที่ 1 ตารางเมตร (1 ชั้น) = พื้นที่ใช้สอย 1 ตารางเมตร
 • พื้นที่ 1 ตารางเมตร (2 ชั้น) = พื้นที่ใช้สอย 2 ตารางเมตร

โดยปกติ เนื้อที่ดินจะแสดงในหน่วยของ ไร่ งาน และตารางวา ส่วนพื้นที่ใช้สอยในบ้าน หรือขนาดของห้องในอาคารชุด จะแสดงในหน่วยของ ตารางเมตร

คำแนะนำ: กรณีสอบถามข้อมูลพื้นที่ดิน กรณีที่ดินผืนใหญ่ ควรสอบถามว่า บ้านนี้/แปลงนี้มีขนาดที่ดินกี่ไร่? หรือหากที่ดินนั้นๆ ขนาดไม่ใหญ่มาก ควรสอบถามว่า บ้านนี้/แปลงนี้มีที่ขนาดดินกี่ตารางวา ไม่ควรใช้ตารางเมตรในการสอบถามหรือแจ้งข้อมูลสำหรับพื้นที่ดิน (ซึ่งจริงๆไม่ได้ผิด เพียงแต่ไม่นิยมใช้กัน) แต่ในกรณีสอบถามพื้นที่ภายในบ้าน หรือพื้นที่ใช้สอย มักจะใช้เป็น ตารางเมตร เช่น บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตร หรือ ห้องคอนโดมีขนาดกี่ตารางเมตร

แนะนำ Application แปลงหน่วยวัดพื้นที่ดิน

Rai Converter สามารถ download ฟรี สำหรับระบบปฏิบัติการ ios โดยแสดงผลในหน่วยวัดของไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

Chalita C.

Chalita C.

Chalita is an engineer and an experienced real estate investor. She has Master Degree in IT and Management (MIT-MBA) from James Cook University, Singapore.

Her blog contents cover in-depth guidelines that help real estate investors in Thailand.