ราคาประเมินที่ดิน 2567 ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ด้วยตัวเอง

กรมธนารักษ์ได้พัฒนาระบบตรวจสอบราคาที่ดินสำหรับเผยแพร่ต่อประชาชน ให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ง่ายขึ้นจากระบบเดิม ทั้งรูปแบบการแสดงข้อมูล และขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก รวมทั้งมีการแสดงแผนที่ การใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น โดยเข้าเวปไซต์ เพื่อใช้งานเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้แล้ววันนี้

ราคาประเมินที่ดิน ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง แต่จำเป็นต้องรู้

แม้ว่าราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดินโดยกรมธนารักษ์ จะไม่ได้เป็นราคาที่มีไว้สำหรับการซื้อขายที่ดิน แต่กรมธนารักษ์จะกำหนดราคากลางเพื่อใช้อ้างอิงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เมื่อมีการซื้อ การขายการโอนที่ดิน ณ.กรมที่ดิน รวมทั้งการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะถูกอ้างอิงราคาตามราคาประเมินนั่นเอง สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการโอนที่ด้วยตัวเองจากบทความนี้

ทั้งนี้ในบางครั้งก็สามารถใช้ราคาประเมิน เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งราคาสำหรับการซื้อขาย ดังนั้นทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย รวมถึงนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องรู้ราคาประเมินที่ดิน

วิธีหาประเมินราคาที่ดิน 2567 ออนไลน์ด้วยตนเอง

การหาราคาประเมินที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันนั้นง่ายแสนง่ายและรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ประหยัดทั้งเวลา และไม่ต้องเสียเงินเลยซักบาทเดียว เพียงแค่มีโฉนดที่ดินที่ต้องการทราบราคาประเมินที่ดิน หรือเลขโฉนดที่ดินแปลงนั้นๆ ก็สามารถหาราคาประเมินที่ดินได้แล้ว

หากผู้ใช้งานเคยหาราคาประเมินทางออนไลน์ของกรมธนารักษ์เวอร์ชั่นเดิมมาแล้ว การใช้งานเวอร์ชั่นใหม่นี้คล้ายๆเวอร์ชั่นเดิม แต่ถูกปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยขึ้น ข้อมูลครบถ้วนขึ้น และสะดวกรวดเร็วกว่าเวอร์ชั่นเดิมแน่นอน

หาประเมินราคาที่ดินออนไลน์ 2567 (Computer)

1. เข้าเวปไซต์กรมธนารักษ์

วิธีตรวจสอบราคาประเมิน เข้าเวปไซต์กรมที่ดิน
เวปไซต์กรมธนารักษ์ https://assessprice.treasury.go.th

2. เลือกค้นหาราคาประเมินที่ดินจาก เลขที่โฉนด (นิยมที่สุด) *แนะนำวิธีนี้*

วิธีตรวจสอบราคาประเมิน จากเลขโฉนด
หาราคาประเมิน จากเลขที่โฉนด

เมื่อ click ช่องค้นหาจาก เลขที่โฉนด ระบบจะแสดงข้อความเพื่อให้กรอกข้อมูลทางซ้ายมือ

วิธีตรวจสอบราคาประเมิน หาจากเลขโฉนด

3. กรอกข้อมูลจากโฉนด

 • ตำแหน่งที่ 1: เลขที่โฉนด
 • ตำแหน่งที่ 2: ระวาง
 • ตำแหน่งที่ 3: เลขที่ดิน
 • ตำแหน่งที่ 4: หน้าสำรวจ
วิธีตรวจสอบราคาประเมิน การใส่ข้อมูล
ตัวอย่างโฉนด

การค้นหาราคาประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด จะใช้ข้อมูลจาก ตำแหน่งที่ 1: เลขที่โฉนด และ ตำแหน่งที่ 4: หน้าสำรวจ และจังหวัด ส่วนข้อมูลอื่นๆใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น

 1. กรอก เลขที่โฉนด
 2. กรอก หน้าสำรวจ (ไม่บังคับ แต่หากกรอกจะได้ผลการค้นหาที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้น)
 3. เลือก จังหวัด
 4. เลือก อำเภอ/เขต (ไม่บังคับ แต่หากกรอกจะได้ผลการค้นหาที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้น)
 5. กดปุ่ม ค้นหา

ผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลอย่างละเอียด ข้อมูลโฉนด รวมถึงแสดงราคาประเมิน ทั้งนี้ระบบยังแสดงตำแหน่งที่ตั้งในแผนที่ดาวเทียม เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (ในกรณีไม่ได้ใส่เลขสำรวจ ระบบอาจจะแสดงผลลัพธ์มากกว่า 1 แปลง ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจากแผนที่ หรืออำเภอ/ตำบลเพื่อเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง)

วิธีตรวจสอบราคาประเมิน การแสดงผลใหม่

4. กด “ดูรายละเอียด” เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ระบบจะแสดง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 (เป็นรอบบัญชีล่าสุด)

วิธีตรวจสอบราคาประเมิน รายละเอียดใหม่

หาประเมินราคาที่ดินออนไลน์ 2567 (Mobile Device)

1. เข้าเวปไซต์กรมธนารักษ์ (Mobile)

ราคาประเมินที่ดิน-เข้าเวปไซต์

เวปไซต์กรมธนารักษ์ https://assessprice.treasury.go.th

2. เข้าสู่หน้าหลัก (Mobile)

ราคาประเมินที่ดิน-เข้าหน้าหลัก

3. เลือกค้นหาราคาประเมินที่ดินจาก เลขที่โฉนด*แนะนำวิธีนี้* (Mobile)

ราคาประเมินที่ดิน-หาจากเลขโฉนด

4. กรอกข้อมูลจากเลขที่โฉนด (Mobile)

ตำแหน่งที่ 1: เลขที่โฉนด

ราคาประเมินที่ดิน-กรอกข้อมูล

การค้นหาราคาประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด จะใช้ข้อมูลจาก ตำแหน่งที่ 1: เลขที่โฉนด และจังหวัด ส่วนข้อมูลอื่นๆใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น

 1. กรอก เลขที่โฉนด
 2. กรอก หน้าสำรวจ (ไม่บังคับ แต่หากกรอกจะได้ผลการค้นหาที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้น)
 3. เลือก จังหวัด
 4. เลือก อำเภอ/เขต (ไม่บังคับ แต่หากกรอกจะได้ผลการค้นหาที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้น)
 5. กดปุ่ม ค้นหา

ผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลอย่างละเอียด ข้อมูลโฉนด รวมถึงแสดงราคาประเมิน ทั้งนี้ระบบยังแสดงตำแหน่งที่ตั้งในแผนที่ดาวเทียม เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (ในกรณีไม่ได้ใส่เลขสำรวจ ระบบอาจจะแสดงผลลัพธ์มากกว่า 1 แปลง ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจากแผนที่ หรืออำเภอ/ตำบลเพื่อเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง)

5. กด “ค้นหา” เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด (Mobile)

ระบบจะแสดง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 (เป็นรอบบัญชีล่าสุด)

ราคาประเมินที่ดิน-แสดงข้อมูล

ตัวอย่างแสดงการคำนวณราคาประเมินที่ดินรวมทั้งแปลง

 • เนื้อที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.วา) : 2-3-89.6 แปลงหน่วยพื้นที่ให้เป็นตารางวา = 1,189.6 ตารางวา
 • ราคาประเมิน (บาท ต่อ ตร.วา) : 1,550 บาท
 • ดังนั้นราคาประเมินที่ดินรวมทั้งแปลงนี้ = 1,189.6 x 1,550 = 1,843,880 บาท

ระบบค้นหาราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดินระบบใหม่นี้ จะแสดงค่าราคาประเมินที่ดินต่อตารางวา และราคาประเมินที่ดินทั้งแปลงทันที เพื่อง่ายต่อการค้นหา สะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณ

การแปลงหน่วยพื้นที่ให้เป็นตารางวา

 • 1 ไร่ = 400 ตารางวา
 • 1 งาน = 100 ตารางวา
Convert Land Area to Sq.Wa (En)
sq.wa.
sq.m.

หากต้องการทราบวิธีการคำนวณพื้นที่ดินอย่างละเอียด สามารถเข้าไปที่บทความ สูตรวัดพื้นที่ ไร่ งาน ตารางวา พร้อมโปรแกรมคำนวณพื้นที่อัตโนมัติ

สรุป ระบบค้นหาราคาประเมินที่ดินเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้ ได้แสดงราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีใหม่ล่าสุด ปี 2567 รอบบัญชี 2566-2569 ซึ่งมีความทันสมัยมากขึ้น โดยการนำเอาแผนที่มาแสดงร่วมด้วยเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจสอบแปลงที่ดิน อีกทั้งในเวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการคำนวณราคาประเมินรวมทั้งแปลงให้อัตโนมัติ ซึ่งในเวอร์ชั่นเก่าจะแสดงเพียงราคาประเมินที่ดินต่อตารางวา โดยผู้ใช้งานต้องนำมาคำนวณต่อเพื่อหาราคาทั้งแปลงและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้หากผู้ใช้งานคำนวณผิด จึงสรุปได้ว่าระบบใหม่นี้ใช้งานง่ายขึ้นและตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง

หากต้องการทราบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และข้อมูลที่ดิน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่บทความ ค้นหาแปลงที่ดิน-แนะนำการใช้งาน LandsMaps ระบบใหม่ จากกรมที่ดิน

Smartlands รวบรวมงานบริการกว่า 18 รายการมาอยู่ใน Application เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา แนะนำการใช้งาน Smartlands จากบทความ แนะนำบริการ Smartlands App จากกรมที่ดิน

คำถามที่พบบ่อย

ราคาประเมินที่ดินโดยทั่วไปหมายถึงราคาประเมินราชการ หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นราคากลางที่ได้รับการประเมินโดยกรมธนารักษ์ โดยในปัจจุบันมีการทำฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินราชการกันได้ด้วยตนเอง โดยราคาประเมินนี้ใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิและการทำนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ราคาประเมินนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นราคาซื้อขายจริงหรือราคาตลาดได้ เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว ราคาจะมีความแตกต่างกันอยู่มาก

การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบได้จากทางเวบไซต์กรมธนารักษ์ https://assessprice.treasury.go.th หรือหากไม่พบราคาประเมินจากการตรวจสอบทางออนไลน์ สามารถติดต่อที่สำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ

 1. เข้าเวปไซต์กรมธนารักษ์ https://assessprice.treasury.go.th
 2. เลือกค้นหาราคาประเมินที่ดินจาก เลขที่โฉนด (นิยมที่สุด)
 3. กรอกข้อมูลในช่องว่างโดยใช้ข้อมูลจากโฉนด
 4. กด “ดูรายละเอียด” เพื่อดูข้อมูลราคาประเมิน

ได้ กรณีไม่มีโฉนด สามารถหาราคาประเมินที่ดินได้จากเวปไซต์ LandsMaps แนะนำวิธีการใช้งานได้จากบทความ

Chalita C.

Chalita C.

Chalita is an engineer and an experienced real estate investor. She has Master Degree in IT and Management (MIT-MBA) from James Cook University, Singapore.

Her blog contents cover in-depth guidelines that help real estate investors in Thailand.