ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 (ที่ดินเกษตรกรรม,ที่อยู่อาศัย,ที่ดินเพื่อการพาณิชย์,ที่ดินเปล่า)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคน และตามกฎหมายก็มีภาษีหลากหลายแบบยิบย่อย หนึ่งในนั้นคือ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” หลายคนอาจจะยังงงว่าคืออะไรและตัวเองต้องเสียหรือไม่ เสียมากน้อยแค่ไหน ในบทความนี้เราจะพาไปหาคำตอบกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไร?

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีใหม่ที่ถูกนำมาใช้แทน “ภาษีโรงเรือนและที่ดิน” และ “ภาษีบำรุงท้องที่” เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของฐานภาษี ราคาภาษี และการลดหย่อนภาษี ส่วนแก่นสาระยังคงเดิม คือเพื่อลดการซื้อที่ดินกักตุนไว้เฉยๆโดยไม่ใช้ประโยชน์ ลดปัญหาการปั่นราคาที่ดิน และเพื่อนำภาษีมาเป็นค่าดูแลรักษาพื้นที่


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการจัดเก็บอย่างไร?

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเก็บโดยคำนวนจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้มีหน้าที่จ่ายภาษี ส่วนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(เทศบาล, ตำบล ฯลฯ) คือผู้เก็บภาษี

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2567

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามลักษณะการใช้ประโยชน์

1. ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (เลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชผัก)

ทั้งนี้ ที่ดินนั้นๆจะเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรหรือไม่จะต้องเข้าเกณฑ์ตามประกาศของกระทรวง สามารถศึกษารายละเอียดสำหรับที่ดินเพื่อการเกษตรได้จาก หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือปรึกษาสำนักงานที่ดินตามที่ที่ดินตั้งอยู่

อัตราภาษีสำหรับเจ้าของที่เป็นบุคคลธรรมดาปี 2567

ปี 2565 ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน

ในปี 2566 เป็นต้นไป จะได้รับยกเว้น 50 ล้านบาท

 • 0 – 50 ล้านบาท = ไม่ต้องจ่าย
 • มากกว่า 50-120 ล้านบาท = 0.01% (ล้านละ 100 บาท)
 • มากกว่า 120– 150 ล้านบาท = 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 • มากกว่า 150 – 550 ล้านบาท = 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 • มากกว่า 550-1,050 ล้านบาท = 0.07% (ล้านละ 700 บาท)
 • 1,050 ล้านบาทขึ้นไป = 0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)
ราคาประเมินที่ดินอัตราภาษีค่าภาษี
0-50 ล้านบาท
50-120 ล้านบาท0.01%ล้านละ 100 บาท
120– 150 ล้านบาท0.03%ล้านละ 300 บาท
150 – 550 ล้านบาท0.05%ล้านละ 500 บาท
550-1,050 ล้านบาท0.07%ล้านละ 700 บาท
1,050 ล้านบาทขึ้นไป0.10%ล้านละ 1,000 บาท
ตารางแสดงภาษีที่ดินเพื่อการเกษตร – บุคคลธรรมดา

อัตราภาษีสำหรับเจ้าของที่เป็นนิติบุคคลปี 2567

 • 0 – 75 ล้านบาท = 0.01% (ล้านละ 100 บาท)
 • มากกว่า 75-100 ล้านบาท = 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 • มากกว่า 100 – 500 ล้านบาท = 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 • มากกว่า 500 – 1,000 ล้านบาท = 0.07% (ล้านละ 700 บาท)
 • 1,000 ล้านบาทขึ้นไป = 0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)
ราคาประเมินที่ดินอัตราภาษีค่าภาษี
0-75 ล้านบาท0.01%ล้านละ 100 บาท
75-100 ล้านบาท0.03%ล้านละ 300 บาท
100 – 500 ล้านบาท0.05%ล้านละ 500 บาท
500 – 1,000 ล้านบาท0.07%ล้านละ 700 บาท
1,000 ล้านบาทขึ้นไป0.10%ล้านละ 1,000 บาท
ตารางแสดงภาษีที่ดินเพื่อการเกษตร – นิติบุคคล

2. ที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัย (บ้าน คอนโด ห้องชุด โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ)

อัตราภาษีสำหรับบ้านหลังหลัก

กรณีผู้เสียภาษีเป็นทั้งเจ้าของที่ดินและบ้าน และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (คำนวณจากมูลค่าที่ดินและตัวบ้าน)

 • 0-50 ล้านบาท = ไม่ต้องจ่าย
 • มากกว่า 50-75 ล้านบาท = 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 • มากกว่า 75-100 ล้านบาท = 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 • 100 ล้านบาทขึ้นไป = 0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)
ราคาประเมินที่ดินอัตราภาษีค่าภาษี
0-50 ล้านบาท
50-75 ล้านบาท0.03%ล้านละ 300 บาท
75 – 100 ล้านบาท0.05%ล้านละ 500 บาท
100 ล้านบาทขึ้นไป0.10%ล้านละ 1,000 บาท
ตารางแสดงภาษีที่ดินบ้านหลังหลัก – มีชื่อในทะเบียนบ้าน

กรณีผู้เสียภาษีเป็นแค่เจ้าของบ้านอย่างเดียว และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (คำนวณจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

 • 0-10 ล้านบาท = ไม่ต้องจ่าย
 • มากกว่า 10-50 ล้านบาท = 0.02% (ล้านละ 200 บาท)
 • มากกว่า 50-75 ล้านบาท = 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 • มากกว่า 75-100 ล้านบาท = 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 • 100 ล้านบาทขึ้นไป = 0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)
ราคาประเมินที่ดินอัตราภาษีค่าภาษี
0-10 ล้านบาท
10-50 ล้านบาท0.02%ล้านละ 200 บาท
50 – 75 ล้านบาท0.03%ล้านละ 300 บาท
75 – 100 ล้านบาท0.05%ล้านละ 500 บาท
100 ล้านบาทขึ้นไป0.10%ล้านละ 1,000 บาท
ตารางแสดงภาษีที่ดินบ้านหลังหลักไม่ใช้เจ้าของที่ดิน – มีชื่อในทะเบียนบ้าน

อัตราภาษีสำหรับบ้านหลังที่สอง หรือหลังอื่นๆ

ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของที่ดินหรือบ้าน (คำนวณจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

 • 0-50 ล้านบาท = 0.02% (ล้านละ 200 บาท)
 • มากกว่า 50-75 ล้านบาท = 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 • มากกว่า 75-100 ล้านบาท = 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 • 100 ล้านบาทขึ้นไป = 0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)
ราคาประเมินที่ดินอัตราภาษีค่าภาษี
0-50 ล้านบาท0.02%ล้านละ 200 บาท
50-75 ล้านบาท0.03%ล้านละ 300 บาท
75 – 100 ล้านบาท0.05%ล้านละ 500 บาท
100 ล้านบาทขึ้นไป0.10%ล้านละ 1,000 บาท
ตารางแสดงภาษีที่ดินบ้านหลังอื่นๆ

3. ที่ดินเพื่อการพาณิชย์

อัตราภาษี (คำนวณจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

 • 0-50 ล้านบาท = 0.30% (ล้านละ 3,000 บาท)
 • มากกว่า 50-200 ล้านบาท = 0.40% (ล้านละ 4,000 บาท)
 • มากกว่า 200-1,000 ล้านบาท = 0.50% (ล้านละ 5,000 บาท)
 • มากกว่า 1,000-5,000 ล้านบาท = 0.60% (ล้านละ 6,000 บาท)
 • 5,000 ล้านบาทขึ้นไป = 0.70% (ล้านละ 7,000 บาท)
ราคาประเมินที่ดินอัตราภาษีค่าภาษี
0-50 ล้านบาท0.3%ล้านละ 3,000 บาท
50-200 ล้านบาท0.4%ล้านละ 4,000 บาท
200 – 1,000 ล้านบาท0.5%ล้านละ 5,000 บาท
1,000 – 5,000 ล้านบาท0.6%ล้านละ 6,000 บาท
5,000 ล้านบาทขึ้นไป0.7%ล้านละ 7,000 บาท
ตารางแสดงภาษีที่ดินพาณิชย์

4. ที่ดินเปล่า รกร้าง  ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไร

อัตราภาษี (คำนวณจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

 • 0-50 ล้านบาท=0.30% (ล้านละ 3,000 บาท)
 • มากกว่า 50-200 ล้านบาท=0.40% (ล้านละ 4,000 บาท)
 • มากกว่า 200-1,000 ล้านบาท=0.50% (ล้านละ 5,000 บาท)
 • มากกว่า 1,000-5,000 ล้านบาท=0.60% (ล้านละ 6,000 บาท)
 • 5,000 ล้านบาทขึ้นไป=0.70% (ล้านละ 7,000 บาท)
ราคาประเมินที่ดินอัตราภาษีค่าภาษี
0-50 ล้านบาท0.3%ล้านละ 3,000 บาท
50-200 ล้านบาท0.4%ล้านละ 4,000 บาท
200 – 1,000 ล้านบาท0.5%ล้านละ 5,000 บาท
1,000 – 5,000 ล้านบาท0.6%ล้านละ 6,000 บาท
5,000 ล้านบาทขึ้นไป0.7%ล้านละ 7,000 บาท
ตารางแสดงภาษีที่ดินรกร้าง

ข้อสังเกต: ที่ดินเปล่า หากปล่อยไว้หลายๆปี ฐานภาษีจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากหากปล่อยรกร้างติดต่อกันนาน 3 ปี อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น 0.3% ทุกๆ 3 ปี แต่ไม่เกิน 3%

วิธีคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567

ให้นำราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆมาหักลบด้วยฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นฐานภาษีที่ต้องจ่าย จากนั้นให้นำฐานภาษีที่ได้มาคูณอัตราภาษี ก็จะได้ราคาเป็นบาท ว่าต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่

สามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้จาก https://assessprice.treasury.go.th

แนะนำบทความ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเองพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเสียภาษี จะมีหนังจือแจ้งประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งมาหาเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งหลังจากที่เจ้าของกรรมสิทธิ์อ่านข้อความและเห็นว่าทุกอย่างถูกต้องแล้ว สามารถยื่นชำระภาษีที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานท้องที่ ผ่านตู้เอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต หรือผ่านช่องทางอื่นๆที่ร่วมรายการ

ค่าปรับและบทลงโทษ

หากเจ้าของกรรมสิทธิ์เสียภาษีช้ากว่ากำหนด เบื้องต้นจะมีเบี้ยปรับ แต่หากนานเกิน 1 เดือนจะมีสิทธิ์โดนอายัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้

นอกจากนี้หากใครจงใจขัดขวางเจ้าพนักงานสำรวจ ไม่ให้มาตรวจประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะมีโทษเป็นเบี้ยปรับ จำคุก หรืออาจทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ขยายเวลาเสียภาษีที่ดิน จากเมษายน 2567 สามารถชำระได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Chalita C.

Chalita C.

Chalita is an engineer and an experienced real estate investor. She has Master Degree in IT and Management (MIT-MBA) from James Cook University, Singapore.

Her blog contents cover in-depth guidelines that help real estate investors in Thailand.