วันฤกษ์ดีปี 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันดีเสริมสิริมงคล

ตลอดปี 2566 นี้ มีวันฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลอยู่หลายวัน สามารถทำได้ทั้งย้ายเข้าบ้านใหม่ ลงเสาเอก ประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ และเปิดกิจการใหม่ต่างๆ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สามารถทำได้ทั้งฤกษ์สะดวกของเจ้าของบ้านและฤกษ์มงคลที่ทางโหราศาสตร์ว่าเป็นวันดีที่จะเสริมสิริมงคลให้กับทั้งเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย

ในปี 2566 เดือนมกราคม-ธันวาคม มีวันดีที่เป็นฤกษ์มงคลดังนี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม 2566

1. วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

เวลา 06.22 – 07.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.57 – 09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.20 – 11.14 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 13.09 – 14.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 15.03 – 15.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

เวลา 06.15 – 07.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.59 – 08.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.34 – 10.24 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.14 – 12.04 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 13.02 – 13.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.50 – 09.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 05.26 – 06.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.33 – 08.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.18 – 10.08 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.58 – 11.48 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

เวลา 06.47 – 07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.25 – 09.15 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.05 – 10.55 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.45 – 12.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.30 – 14.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.15 – 16.05 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.55 – 17.45 น. เป็นราชาฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566

1. วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.49 – 07.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ

เวลา 08.56 – 09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.41 – 11.31 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.26 – 13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.11 – 15.07 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.57 – 16.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.23 – 07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.08 – 08.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.48 – 10.38 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.41 – 12.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.26 – 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.06 – 15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.46 – 17.36 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.44 – 07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.45 – 09.44 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.34 – 11.24 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.14 – 13.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.54 – 14.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.34 – 16.24 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 17.14 – 18.04 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.34 – 07.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.15 – 09.05 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.24 – 07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.05 – 08.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.46 – 10.36 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.31 – 12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.21 – 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.29 – 16.20 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 17.09 – 17.59 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 07.37 – 08.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09-16 – 10.08 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.09 – 12.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.01 – 13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.08 – 16.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 17.43 – 18.33 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.18-09.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.07-12.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.58-14.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.10 – 09.04 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.59 – 11.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.44 – 14.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.29 – 16.19 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 17.09 – 17.59 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

9. วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.03 – 08.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.52 – 11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.42 – 13.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.50 – 15.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.36 – 17.26 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

10. วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 07.30 – 08.23 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.19 – 11.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.09 – 13.01 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.17 – 15.12 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.02 – 16.53 น. เป็นราชาฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2566

1. วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

เวลา 07.15 – 08.04 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.04 – 10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.54 – 12.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.02 – 14.53 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.43 – 16.32 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

เวลา 05.18 – 06.13 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 07.08 – 07.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.36 – 10.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.26 – 12.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

เวลา 06.41 – 07.31 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.29 – 10.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.19 – 12.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.27 – 14.18 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.08 – 15.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.49 – 17.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

เวลา 06.23 – 07.18 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.12 – 10.07 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.02 – 11.52 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.47 – 13.37 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.27 – 15.18 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.08 – 17.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

เวลา 06.09 – 07.04 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.58 – 09.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.48 – 11.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.56 – 13.50 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.40 – 15.30 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.15 – 17.11 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

เวลา 06.01 – 06.57 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.49 – 09.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.39 – 11.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.47 – 13.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.32 – 15.22 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.12 – 17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น คนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

เวลา 05.59 – 06.50 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.35 – 09.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.25 – 11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.32 – 13.23 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.13 – 15.03 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.53 – 16.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

เวลา 07.08 – 08.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.53 – 09.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.38 – 11.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.18 – 13.08 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.58 – 15.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2566

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2566

1. วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

เวลา 07.29 – 08.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.21 – 10.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.22 – 12.12 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566

เวลา 06.53 – 07.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.43 – 09.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.52 – 11.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.18 – 13.08 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.53 – 15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

เวลา 06.49 – 07.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.34 – 09.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.48 – 11.43 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.33 – 13.23 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.13 – 15.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2566

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2566

1. วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

เวลา 05.38 – 06.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.20 – 08.23 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.36 – 10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.21 – 12.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.05 – 15.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 15.54 – 16.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.36 – 09.27 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.20 – 12.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.05 – 13.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.44 – 15.34 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.24 – 17.14 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

เวลา 07.57 – 08.47 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.27 – 11.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.12 – 13.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.57 – 14.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.37 – 16.27 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

เวลา 07.54 – 08.44 น. เป็นราชฤกษ์

เวลา 10.24 – 11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.09 – 13.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.49 – 15.39 น. เป็นเทวีฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2566

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2566

1. วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

เวลา 07.51 – 08.40 น. เป็นราชฤกษ์

เวลา 10.30 – 11.25 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.15 – 13.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.55 – 14.45 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.35 – 16.25 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์ดี

2. วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

เวลา 07.45 – 08.35 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.40 – 11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.25 – 13.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.05 – 14.59 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.49 – 16.39 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

เวลา 14.29 – 15.19 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.09 – 16.59 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

เวลา 07.09 – 07.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.54 – 10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.34 – 13.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.14 – 15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

เวลา 07.01 – 07.52 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.49 – 10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.34 – 12.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

เวลา 09.31 – 10.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.16 – 12.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.53 – 13.43 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.35 – 15.23 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

เวลา 09.27 – 10.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.12 – 11.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.53 – 12.43 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.10 – 14.51 น. เป็นราชาฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฎาคม 2566

วันฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฎาคม 2566

1. วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.20 – 10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.04 – 11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

เวลา 06.21 -07.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.14 – 10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.04 – 11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.11 – 10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.56 – 11.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.36 – 13.26 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.16 – 15.06 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.59 – 09.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.39 – 11.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.19 – 13.09 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.59 – 14.49 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.53 – 09.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.38 – 11.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.18 – 13.08 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.58 – 14.48 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.51 – 09.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.36 – 11.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.15 – 13.07 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.58 – 14.49 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.06 – 09.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.49 – 11.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.29 – 13.19 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.09 – 14.59 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.02 – 09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.47 – 11.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

9. วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.39 – 09.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.24 – 11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.04 – 12.54 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.44 – 14.34 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม 2566

วันฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม 2566

1. วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

เวลา 08.29 – 09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.14 – 11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.59 – 12.49 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.39 – 14.21 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

เวลา 08.13 – 09.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.58 – 10.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.38 – 12.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.18 – 14.08 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

เวลา 08.19 – 09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.04 – 10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.44 – 12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.24 – 14.14 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

เวลา 07.08 – 07.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.53 – 09.43 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.33 – 11.23 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.13 – 13.03 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

เวลา 09.35-10.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.14-12.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.14-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.24-16.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

เวลา 06.15 – 07.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.00 – 08.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.40 – 10.30 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.20 – 12.10 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.40 – 15.30 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

เวลา 06.10-07.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.55-08.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.35-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.15-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.45-16.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

เวลา 06.05 – 07.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.55 – 08.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.36 – 10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.15 – 12.05 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.46 – 16.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

9. วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

เวลา 05.56 – 06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.41 – 08.31 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.21 – 10.11 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.01 – 11.56 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.38 – 16.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน 2566

วันฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน 2566

1. วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

เวลา 10.04 – 10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.44 – 12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.37 – 13.27 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.07 – 15.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

เวลา 06.29-07.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.14-09.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.09-11.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.59-12.54 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.51-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

เวลา 06.06 – 07.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.56 – 08.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.46 – 10.41 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.36 – 12.31 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.28 – 16.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

เวลา 05.56 – 06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.46 – 08.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.36 – 10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.26 – 12.21 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.18 – 16.13 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

เวลา 05.32 – 06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.22 – 08.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.12 – 10.07 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

เวลา 06.01 – 06.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.51 – 08.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 07.41 – 10.36 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.31 – 12.26 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.17 – 15.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

เวลา 06.01 – 06.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 07.51 – 08.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.41 – 10.36 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.11 – 15.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.01 – 16.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2566

วันฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2566

1. วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

เวลา 07.08 – 08.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 08.58 – 09.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.55 – 13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.49 – 15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

เวลา 06.51 – 07.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.41 – 10.36 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.39 – 13.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.29 – 15.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

เวลา 06.08 – 07.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 07.58 – 08.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.56 – 12.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.46 – 14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.36 – 16.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

เวลา 07.59 – 08.54 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.08 – 12.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.02 – 13.57 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.52 – 15.47 น. เป็นเทวีฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน 2566

วันฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน 2566

1. วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

เวลา 07.42 – 08.37 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.57 – 11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.47 – 13.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.37 – 15.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

เวลา 07.16 – 08.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.57 – 11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.16 – 13.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.06 – 15.01 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.56 – 16.51 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

เวลา 06.19 – 07.14 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.21 – 10.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.11 – 12.06 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.01 – 13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.51 – 15.46 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.08 – 17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

เวลา 06.03 – 06.58 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.18 – 10.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.03 – 11.58 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.53 – 13.48 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.43 – 15.38 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เวลา 15.42 – 16.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 17.31 – 18.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เวลา 05.32 – 06.27 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.42 – 09.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.32 – 11.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.22 – 13.17 น. เป็นเทวีฤกษ์ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม 2566

วันฤกษ์ดีเดือนธันวาคม 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม 2566

1. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566

เวลา 09.24 – 10.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.14 – 12.09 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.04 – 15.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.42 – 15.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.32 – 17.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566

เวลา 08.59-09.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.49-11.44 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.39-13.34 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.19-15.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.09-17.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

เวลา 07.00 – 07.55 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.50 – 09.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.40 – 11.35 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.30 – 13.25 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.20 – 15.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566

เวลา 06.55 – 07.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.45 – 09.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.35 – 11.30 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.24 – 13.20 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.15 – 15.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

เวลา 06.53 – 07.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.43 – 09.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.33 – 10.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.23 – 12.18 น. เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.13 – 14.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

รวมฤกษ์ดีเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566 วันดีปี 2566 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ วันฤกษ์ดีเสริมสิริมงคล

 1. วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
 2. วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
 3. วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
 4. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
 1. วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 2. วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 3. วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
 4. วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
 5. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 6. วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 7. วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 8. วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 9. วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 10. วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 1. วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
 2. วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
 3. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
 4. วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
 5. วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
 6. วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
 7. วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
 8. วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
 1. วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
 2.  วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566
 3. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
 4. วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
 1. วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
 2. วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
 3. วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
 4. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
 1. วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
 2. วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
 3. วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566
 4. วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
 5. วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
 6. วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
 7. วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
 1. วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566
 2. วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
 3. วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
 4. วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
 5. วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
 6. วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
 7. วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
 8.  วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
 9. วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
 1. วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566
 2. วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
 3. วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
 4. วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 5.  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566
 6. วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
 7. วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
 8. วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566
 9. วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
 1. วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566
 2. วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
 3. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
 4. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
 5. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
 6. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
 7. วันพุธที่ 27 กันยายน 2566
 1. วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566
 2. วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
 3. วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
 4. วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
 1. วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
 2. วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 3. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
 4. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566
 5. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 6. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 1. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566
 2. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
 3. วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566
 4. วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
 5. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

หากใครที่กำลังเตรียมการขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่ หรือเตรียมการปลูกบ้านใหม่ ลงเสาเอก ก็สามารถเลือกวันฤกษ์ดีในช่วงที่สะดวกจากบทความนี้ได้เลย และอย่าลืมเตรียมการสำหรับการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ด้วยตนเองได้จากบทความนี้เลย

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand has various professionals in the real estate industry as our authors and editors.

The content written by the editorial team contains helpful and insightful information from trending topics in Thailand.

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *