บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮมและทาวน์เฮ้าส์ต่างกันอย่างไร

มารู้จักประเภทที่อยู่อาศัย ระหว่าง บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝด และ ทาวน์โฮมกับทาวน์เฮ้าส์ มีข้อดีข้อเสีย ข้อแตกต่างกันอย่างไร เลือกแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

บ้านเดี่ยว (Single-Detached House)

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว คือ บ้านที่ไม่มีโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดติดกับบ้านหลังอื่นเลย และมักจะมีพื้นที่รอบๆตัวบ้าน ซึ่งให้ความเป็นส่วนตัวต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเดี่ยว และยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ทั้งภายในและรอบตัวบ้านได้โดยไม่กระทบต่อบ้านอื่นๆโดยรอบ 

ในทางกฎหมายมีข้อกำหนดว่า บ้านเดี่ยวจะต้องตั้งอยู่บนขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ตารางวา และมีการเว้นระยะห่างของตัวบ้านทุกด้านไม่ต่ำกว่า 2 เมตร โดยต้องมีหน้ากว้างติดถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร และความลึก 20 เมตร

จุดเด่นของบ้านเดี่ยว

 1. มีความเป็นส่วนตัวสูง
 2. มีพื้นที่ใช้สอยรอบตัวบ้านมากกว่าบ้านประเภทอื่นๆ
 3. การต่อเติมตกแต่งเพิ่มเติม ทำได้สะดวกกว่าบ้านประเภทอื่นๆ
 4. บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่มักจะทำพื้นที่รอบตัวบ้านเป็นสวน ปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นจุดเด่นหลักๆของบ้านเดี่ยว

จุดด้อยของบ้านเดี่ยว

 1. ค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากใช้พื้นที่ดินมากกว่าบ้านประเภทอื่นๆ
 2. ทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านเดี่ยว มักจะตั้งอยู่ไกลกว่า เช่น ในเมืองและติดถนนใหญ่ ยากมากที่จะเห็นโครงการบ้านเดี่ยวสร้างขึ้น เนื่องจากราคาจะแพงมาก
 3. การดูแลรักษาบ้านเดี่ยวยากกว่า และใช้เวลานานกว่า เนื่องจากมีพื้นที่ที่มากกว่า

บ้านแฝด (Semi-Detached House)

บ้านแฝด

บ้านแฝด คือ บ้าน 2 หลังที่มีโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งติดกัน ส่วนใหญ่จะเป็นผนังบ้านด้านใดด้านหนึ่งติดกัน และมีลักษณะบ้านคล้ายกัน แต่โครงการใหม่ๆในปัจจุบัน นักพัฒนาโครงการจะออกแบบบ้านแฝดให้มีความคล้ายคลึงกับบ้านเดี่ยวให้มากที่สุด ส่วนที่ติดกันของบ้านอาจจะเป็นเพียงคาน หรือโครงสร้างบางจุดเท่านั้น เพื่อให้ดูมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และเป็นจุดขายได้มากขึ้นด้วย

ในทางกฎหมายมีข้อกำหนดว่า บ้านแฝดจะต้องตั้งอยู่บนขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า 35 ตารางวา ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างไม่ต่ำกว่า 8 เมตร โดยตัวอาคารด้านที่ไม่ติดกันต้องห่างจากเขตที่ดินด้านละไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

จุดเด่นของบ้านแฝด

 1. ราคาถูกกว่าบ้านเดี่ยว
 2. มีพื้นที่ใช้สอยนอกตัวบ้านพอสมควร
 3. ในโครงการที่สร้างบ้านแฝดแบบไม่ใช้ผนังร่วม จะทำให้มีความเป็นส่วนตัวใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยว

จุดด้อยของบ้านแฝด

 1. คนนิยมน้อยกว่าบ้านเดี่ยว และมีตัวเลือกค่อนข้างน้อย
 2. กรณีใช้ผนังร่วมกันกับบ้านข้างเคียง ความเป็นส่วนตัวจะน้อยกว่าบ้านเดี่ยว

ทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse) และทาวน์โฮม (Townhome)

ทาวน์เฮ้าส์

ทาวน์เฮ้าส์ คือ บ้านที่มีลักษณะเป็นห้องแถวหรือตึกแถว โดยปกติทาวน์เฮาส์จะมีหน้าตาและรูปทรงคล้ายๆกัน เรียงกันเป็นแนวยาว และผนังบ้านติดกันทั้งสองด้านยกเว้นแปลงหัวมุม

ส่วนทาวน์โฮม คือทาวน์เฮาส์ที่มักจะถูกออกแบบและดีไซน์ให้ทันสมัย ทาวน์โฮมบางโครงการมีจัดวางพื้นที่ใช้สอยให้คล้ายคลึงกับบ้านเดี่ยวที่มีส่วนกลางครบครัน เรียกได้ว่า ทาวน์โฮม คือ ทาวน์เฮ้าส์ที่มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และดึงดูดผู้ซื้อได้อย่างดี แต่ในทางกฎหมาย ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างทาวน์เฮ้าส์กับทาวน์โฮม

ในทางกฎหมายมีข้อกำหนดว่า ที่ดินต้องมีความกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร และมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 16 ตารางวา ตัวอาคารด้านหน้าและด้านหลังต้องห่างจากเขตที่ดินไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

จุดเด่นของทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม

 1. ราคาถูกกว่าบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
 2. การดูแลรักษาง่าย
 3. ค่าส่วนกลางไม่สูง

จุดด้อยของทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม

 1. ความเป็นส่วนกลางน้อย
 2. พื้นที่ใช้สอยน้อย

ตารางเปรียบเทียบ บ้านแต่ละประเภท

บ้านเดี่ยว
(Single-Detached House)
บ้านแฝด
(Semi-Detached House)
ทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮม
(Townhouse-Townhome)
ราคา
(Price)
ราคาสูงกว่าบ้านประเภทอื่นๆ เมื่อเทียบพื้นที่และทำเลเดียวกันราคาต่ำกว่าบ้านเดี่ยว แต่สูงกว่าทาวน์เฮ้าส์ราคาประหยัดที่สุดเมื่อเทียบกับบ้านประเภทอื่นๆ
ทำเล
(Location)
ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ชานเมือง หรือเข้าซอย หากติดถนนใหญ่ หรือในเมือง ราคาจะสูงมากส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ชานเมือง หรือเข้าซอย หากติดถนนใหญ่ หรือในเมือง ราคาจะสูงเนื่องจากทาวน์โฮมใช้พื้นที่น้อย จึงมักจะเห็นทาวน์โฮมในเมือง หรือติดถนนมากกว่า
ความเป็นส่วนตัว
(Privacy)
มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด สามารถปรับเปลี่ยนภายใน-นอก ง่ายกว่ามีความส่วนตัวน้อยกว่านอกจากโครงการที่ดีไซน์พิเศษมีความส่วนตัวน้อยที่สุด เนื่องจากผนังบ้านติดกับบ้านข้างเคียง
Chalita C.

Chalita C.

Chalita is an engineer and an experienced real estate investor. She has Master Degree in IT and Management (MIT-MBA) from James Cook University, Singapore.

Her blog contents cover in-depth guidelines that help real estate investors in Thailand.