SmartLands App ค้นหาราคาประเมิน ค้นหารูปแปลงที่ดิน รวมทุกงานบริการในแอปเดียว

SmartLands App บริการจากกรมที่ดิน รวมทุกงานบริการในแอปเดียว ครบทุกเรื่องที่ดิน 

กรมที่ดินได้พัฒนา Application “SmartLands” เพื่อให้บริการประชาชน โดยมีการรวบรวมงานบริการกว่า 18 รายการมาอยู่ใน Application เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โดยประชาชนสามารถใช้บริการได้ฟรี ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน สะดวก รวดเร็วและลดค่าใช้จ่าย

ถือว่าเป็นการรวม App จากกรมที่ดินมาอยู่ใน App เดียว อาทิ การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) การจองคิวโอนที่ดินและรังวัด (e-QLands) รวมถึง ระบบตรวจสอบราคาประเมิน  และคำนวณภาษีอากรค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

สามารถ Download ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งระบบ iOS และ Android

Download SmartLands App สำหรับ iOS 

Download SmartLands App สำหรับ Android

รวม 18 บริการ SmartLands App จากกรมที่ดิน

1. สารานุกรมที่ดิน

สารานุกรมที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจสำหรับประชาชน อาทิ ข้อมูลการขอรับบริการข้อมูลทางภาพถ่ายอากาศ ข้อมูลการอายัดที่ดิน ข้อมูลการขายฝากที่ดินและจำนองที่ดิน เป็นต้น

Smartlands สารานุกรมที่ดิน

2. จองคิวโอนที่ดิน รังวัดที่ดิน โอนที่ดินข้ามเขต

จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนและรังวัด ผ่าน e-qlands โดยระบบจะนำผู้ใช้งานไปยัง Application E-QLands เพื่อจองคิวโอนที่ดิน จองคิวรังวัดที่ดิน หรือจองคิวโอนที่ดินข้ามเขต ขั้นตอนการจองคิวโอนที่ดินออนไลน์จองคิวทำรังวัดที่ดินออนไลน์จองคิวโอนที่ดินข้ามเขตผ่าน “e-QLands”

Smartlands จองคิวโอนที่ดิน

3. ค้นหาแปลงที่ดิน Landsmaps

สำหรับค้นหาแปลงที่ดิน รายละเอียดอื่นๆของที่ดิน และยังสามารถค้นหาข้อมูลที่ดินกรณีไม่มีโฉนดที่ดิน รวมถึงบริการค้นหาผังเมือง ขั้นตอนการค้นหาแปลงที่ดินผ่าน Landsmaps

Smartlands ค้นหาแปลงที่ดิน

4. ค้นหาราคาประเมินที่ดิน

ระบบเผยแพร่ราคาประเมินทรัพย์สิน assessprice.treasury.go.th ให้บริการหาราคาประเมินที่ดิน โดยค้นหาจากเลขที่โฉนด หรือค้นหาจากเลขที่ดิน หรือ น.ส.3ก รวมถึงแสดงราคาประเมินห้องชุด และสิ่งปลูกสร้าง ขั้นตอนการหาราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเอง

Smartlands ราคาประเมินที่ดิน

5. ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน

เพื่อค้นหาสถานที่ตั้งสำนักงานที่ดินทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ

Smartlands ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน

6. คำนวณภาษีอากรค่าใช้จ่ายในการโอน

ระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมภาษีอากรเบื้องต้นผ่านเวปไซต์ lecs.dol.go.th ในการทำนิติกรรมประเภทขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง และเช่า ณ สำนักงานที่ดิน  ขั้นตอนการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนบ้านที่ดินคอนโดมิเนียมด้วยตัวเอง

Smartlands คำนวณค่าโอน

7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน

เป็นคู่มือสำหรับประชาชน โดยแสดงขั้นตอนการทำธุรกรรม อาทิ การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด การขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ขั้นตอนการรังวัดสอบเขต

Smartlands ขั้นตอนธุรกรรม

8. ข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดิน และอาคารชุด

ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน และค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด

  • จัดสรรที่ดิน แบ่งแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียว หรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
  • อาคารชุด คือ อาคารที่บุคคลสามารถแบ่งการถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนมีกรรมสิทธิ์ในทัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
Smartlands นิติบุคคล

9. ค้นหาประกาศที่ดิน

ค้นหาประกาศที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Smartlands ประกาศที่ดิน

10. เวปไซต์กรมที่ดิน

เข้าสู่เวปไซต์ https://www.dol.go.th/Pages/home.aspx เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกรมที่ดิน

Smartlands เว็บไซต์กรมที่ดิน

11. ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน

รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน Mobile Application : คู่คิด

สามารถ Download ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งระบบ iOS และ Android

Download คู่คิด สำหรับ iOS 

Download คู่คิด สำหรับ Android

Smartlands ร้องเรียน

12. ติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE 

  • Add Line: Line ID @teedin
  • เพื่อติดต่อขอรับบริการ อาทิ การติดต่อสำนักงานที่ดิน การจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการรังวัด การมอบอำนาจ ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และ Line สำนักงานที่ดิน
Smartlands Line กรมที่ดิน

13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง จากกรมที่ดิน

ค้นหาประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Smartlands จัดซื้อ

14. ระบบงานถาม-ตอบ เกี่ยวกับที่ดิน

ผู้ใช้บริการสามารถตั้งกระทู้ หัวข้อคำถามเกี่ยวกับที่ดิน เสมือนเป็นพื้นที่กลางให้ประชาชนสามารถตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆได้

Smartlands ถามตอบ

15. ค่าใช้จ่ายในการรังวัด

ค้นหาประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัด ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย

Smartlands ค่าใช้จ่ายรังวัด

16. บอกดิน

ระบบตรวจสอบผลการแจ้งตำแหน่งที่ดินในโครงการบอกดิน3 ปีพ.ศ. 2565 

Smartlands บอกดิน

17. ประเมินความพึงพอใจ

ระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักงานที่ดินทั่วไทย

Smartlands ประเมินความพึงพอใจ

18. ค้นหา น.ส.ล.

ระบบการสืบค้นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เพื่อตรวจสอบแนบเขตโดยสังเขปเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงทางกฏหมายได้ ผ่านโปรแกรม QGIS

Smartlands ค้นหา นสล
Chalita C.

Chalita C.

Chalita is an engineer and an experienced real estate investor. She has Master Degree in IT and Management (MIT-MBA) from James Cook University, Singapore.

Her blog contents cover in-depth guidelines that help real estate investors in Thailand.