อสังหาริมทรัพย์ คืออะไร

อสังหาริมทรัพย์ ในทางกฎหมายนั้น ได้แก่ ที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่ติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น (ประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139)

ดังนั้น อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

  • ที่ดิน หมายถึง พื้นดินทั่วไป รวมถึงทรัพย์ตามธรรมชาติที่ประกอบเป็นอันเดียวกับดิน เช่น แร่ กรวด ทราย ที่อยู่ในอาณาบริเวณที่ดิน รวมทั้งภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้ว
  • ทรัพย์สินอื่นๆที่ติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้  เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ที่เป็นที่อยู่อาศัย หรือ อาคารสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เป็นต้น

นอกจากนั้น อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง

สิทธิ์อันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น สิทธิครอบครองที่ดิน และสิทธิในการอยู่อาศัย ดังนั้น หากมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน หรืออาคารบ้านเรือน มีข้อกำหนดทางกฎหมายให้ต้องทำหนังสือสัญญาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษร อาทิในรูปแบบ โฉนดที่ดิน หรือทะเบียนที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของที่ดินแปลงนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

อสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ต่างกันอย่างไร

อสังหาริมทรัพย์

  • ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
  • อยู่ภายในพื้นที่ดิน และในอาณาเขตที่ดิน
  • ต้องมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์

สังหาริมทรัพย์

  • ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
  • ไม่ยึดติดไว้กับพื้นที่ดิน
  • ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์

ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์-สังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงงาน รวมถึงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

สังหาริมทรัพย์

รถยนต์ ทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ คอมพิวเตอร์ มือถือ รวมถึง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

จุดเด่นของอสังหาริมทรัพย์ คือ มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์มักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ มากกว่าตัวของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ เช่น หากในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ก็จะส่งผลให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์ตกลง หรือไม่ขยับขึ้นไปด้วย หรือ แม้แต่กระแสนิยม (Trend) ก็ส่งผลให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ปรับเปลี่ยนไปด้วย

ระยะเวลาการซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์

นักลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องเข้าใจว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินจากอสังหาริมทรัพย์ มักจะใช้เวลานานกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากด้วยมูลค่าที่สูง และ ซื้อขายยากกว่า ดังนั้นนักลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จึงจำเป็นต้องวางแผนการเงินและเข้าใจลักษณะของอสังหาริมทรัพย์

ราคาของอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ ถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ จึงเหมาะกับนักลงทุนในระยะยาว

อายุของอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ มีอายุที่ยาวนาน อาจจะมีเสื่อมสภาพตามระยะเวลา แต่ถือได้ว่ามีอายุที่ยาวนานกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในทางเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์มีอายุเฉลี่ยประมาณ 50 ปี แต่ในความเป็นจริงมีอายุได้ยาวถึงกว่า 100 ปี

ประเภทของอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ แบ่งตามลักษณะการใช้สอยเป็น 5 ประเภท

1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ หรือ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม แฟลต อพาร์ตเมนต์

บ้าน

2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน

เช่น รีสอร์ท ที่พักรายวัน บ้านพักตากอากาศ

รีสอร์ท

3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร

เช่น ที่นา ไร่ สวน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับการทำการเกษตรกรรม

ที่นา

4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

เช่น อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ขายของให้เช่า ตลาด อาคารสำนักงานสำหรับการดำเนินธุรกิจ

ตลาด

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

เช่น โรงงาน โกดัง คลังเก็บสินค้า

โกดัง
LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand Editorial Team

LandPro Thailand has various professionals in the real estate industry as our authors and editors.

The content written by the editorial team contains helpful and insightful information from trending topics in Thailand.