วิธีเช็คเครดิตบูโรด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ 7 แอปพลิเคชั่น

ใครที่กำลังต้องการยื่นขอกู้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่ออื่นๆ และต้องการตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรของตนเองล่วงหน้า สามารถเช็คเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่งง่ายๆด้วยตนเองได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์ ทาง 7 แอปพลิเคชั่น ดังนี้

1. Krungthai NEXT ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย
2. TTB Touch ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารธหารไทยธนชาต
3. KKP Mobile ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารเกียรตินาคิน
4. Bualuang mBanking ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงเทพ
5. MyMo ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารออมสิน
6. KMA Krungsri Mobile App ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงศรี
7. เป๋าตัง ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

เครดิตบูโร คือ

เครดิตบูโร คือ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการขอสินเชื่อ ประวัติการผ่อนชำระ ทั้งสินเชื่อบ้าน สิ่นเชื่อรถ บัตรเครดิต และสินเชื่ออื่นๆทั้งที่ผ่อนชำระอยู่ และชำระหมดไปแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลายๆแห่งที่เป็นสมาชิกของบริษัท โดยสถาบันการเงินที่เราต้องการยื่นกู้ จะดูข้อมูลเครดิตบูโรของผู้กู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

เครดิตสกอริ่ง คือ

เครดิตสกอริ่ง คือ คะแนนชี้วัดความสามารถในการชำระหนี้ของแต่ละบุคคล โดยการประเมินจากตัวเลขข้อมูลทางสถิติ ที่รวบรวมจากประวัติการขอสินเชื่อ และประวัติการชำระสินเชื่อที่ผ่านมา โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 300 – 900 คะแนน และจัดลำดับเป็นระดับความเสี่ยง 8 ระดับ ตั้งแต่ AA คือกลุ่มที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยที่สุดจนถึง HH ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้มากที่สุด

home loan approval guide ebook banner

ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรายงานเครดิตบูโร

รายงานข้อมูลเครดิต ฉบับละ 150 บาท
รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (credit scoring) ฉบับละ 200 บาท

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโรด้วยตนเองผ่าน 7 แอปพลิเคชั่น

1. Krungthai NEXT ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

Check credit bureau ktb
 • เข้าแอปพลิเคชั่น เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านล่าง
 • เลือก “ตรวจเครดิตบูโร”
 • เลือกรูปแบบการรับข้อมูลที่ต้องการ (ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ)
 • เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ (รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 200 บาท)
 • ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการชำระเงิน
 • รอรับรายงานตามช่องทางที่เลือก

2. TTB Touch ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารธหารไทยธนชาต

Check credit bureau ttb
 • เข้าแอปพลิเคชั่น เลือกเมนู “บริการ” จากแถบเมนูด้านล่าง
 • เลือก “ขอตรวจเครดิตบูโร” (มีแบบเดียวคือรายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท)
 • เลือกวิธีรับเอกสารที่ต้องการ (ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ)
 • ตรวจสอบข้อมูล อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง และกดยืนยันข้อมูล
 • ดำเนินการชำระเงิน
 • รอรับรายงานตามช่องทางที่เลือก

3. KKP Mobile ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารเกียรตินาคิน

Check credit bureau kkp
 • เข้าเมนู “ตรวจสอบข้อมูลเครดิต” และเลือก “เพิ่มคำขอ”
 • เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ (รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 200 บาท)
 • ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม
 • รับรายงานทันทีผ่านสองช่องทาง 1.แสดงผลทางแอป (รายงานข้อมูลแบบสรุป) และ 2.อีเมล (NCB e-Credit Report)

4. Bualuang mBanking ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงเทพ

Check credit bureau bbl
 • เข้าแอปพลิเคชั่น เลือกเมนู “บริการอื่นๆ” จากแถบเมนูด้านล่าง
 • เลือก “ตรวจเครดิตบูโร”
 • เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ (รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 200 บาท)
 • อ่านรายละเอียดและกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลอีเมล ที่อยู่ปัจจุบันให้ถูกต้อง และกดยืนยันข้อมูล (แอปนี้จะส่งข้อมูลทางอีเมลเท่านั้น โดยเป็นการส่งข้อมูลทันที แต่หากส่งข้อมูลทางอีเมลไม่สำเร็จภายใน 3 วัน จะจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์แทน)
 • ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID
 • ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม
 • รับรายงานทันทีผ่านอีเมล

5. MyMo ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารออมสิน

Check credit bureau mymo
 • เข้าแอปพลิเคชั่น เลือก “เมนูอื่นๆ” จากไอค่อนบนหน้าแรก
 • เลือก “ขอตรวจเครดิตบูโร”
 • เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ (รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 200 บาท)
 • เลือกรูปแบบการรับข้อมูลที่ต้องการ (PDF ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ)
 • ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยืนยันการชำระเงิน
 • รอรับรายงานตามช่องทางที่เลือก

6. KMA Krungsri Mobile App ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงศรี

Check credit bureau kma
 • เข้าแอปพลิเคชั่น เลือก “เมนูทั้งหมด” จากไอค่อนบนหน้าแรก
 • เลือก “ขอข้อมูลเครดิตบูโร”
 • เลือกจำนวนรายงานข้อมูลเครดิตที่ต้องการ (รายงานข้อมูลเครดิต 1 ฉบับ 150 บาท)
 • เลือกที่อยู่ในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่ต้องการ (ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่ทำงาน)
 • ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยืนยันการชำระเงิน
 • รอรับรายงานทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่เลือกภายใน 7 วันทำการ

7. เป๋าตัง ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

Check credit bureau เป๋าตัง
 • เข้าแอปพลิเคชั่น เลือกเมนู “เป๋าตังเปย์” จากแถบเมนูด้านล่าง
 • สมัครใช้งานเป๋าตังเปย์ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆและกดยืนยัน
 • เลือกบริการ “ตรวจเครดิตบูโร”
 • เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ (รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 200 บาท)
 • เลือกรูปแบบการรับข้อมูลที่ต้องการ (ทางอีเมลภายใน24 ชั่วโมง ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ)
 • ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการชำระเงิน
 • รอรับรายงานตามช่องทางที่เลือก
Vijittra M.

Vijittra M.

Vijittra is an entrepreneur, a marketer and a content writer. Contributing to LandPro website's growth, she authors detailed guides that help people to understand about real estate tips in Thailand.

Vijittra has an MBA from Asian Institute of Technology and worked with Singapore based tech company, SEA Group prior to co-founding Nepal101, a boutique adventure company based in Bangkok.