ค้นหาแปลงที่ดิน-แนะนำการใช้งาน LandsMaps ระบบใหม่ จากกรมที่ดิน

เวปไซต์ LandsMaps หรือ https://landsmaps.dol.go.th ถูกออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์(ด้านแผนที่) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน

ถือว่าเป็นหนึ่งในเวปไซต์ยอดนิยมที่สุด สำหรับ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ที่สนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โดยผู้เข้าใช้งานสามารถค้นหา ราคาประเมินที่ดิน, ค้นหาแปลงที่ดิน, เนื้อที่ดิน, ขนาดที่ดิน, ค่าพิกัดแปลง, ผังเมือง รวมถึง ข้อมูลอื่นๆในโฉนดที่ดิน อาทิ เลขโฉนด/หน้าสำรวจ/เลขที่ดิน/ระวาง/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ของตำแหน่งที่ดินที่ผู้ใช้งานค้นหา เรียกได้ว่า เวปไซต์ Landsmaps ระบบใหม่นี้ ให้บริการข้อมูลที่ดินอย่างครบวงจร (One Stop Service)

จุดเด่นที่สุดของเวปไซต์นี้คือ สามารถหาข้อมูลเชิงลึกของที่ดินรวมถึงราคาประเมินที่ดิน ทั้งในกรณีที่มีโฉนด หรือไม่มีโฉนดที่ดินก็ได้เช่นกัน

ระบบแสดง ค้นหารูปแปลงที่ดินและข้อมูลแปลงที่ดิน

 1. ข้อมูลเลขโฉนดที่ดิน
 2. หน้าสำรวจ
 3. เลขที่ดิน
 4. ระวาง
 5. ตำบล
 6. อำเภอ
 7. จังหวัด
 8. เนื้อที่
 9. ราคาประเมินที่ดิน (กรมธนารักษ์)
 10. ค่าพิกัดแปลง
 11. ข้อมูลการเดินทาง
  1. LInk จากตำแหน่งของท่านไปยังแปลงที่ดิน
  2. LInk จากตำแหน่งของท่านไปยังสำนักงานที่ดิน

วิธีการค้นหาแปลงที่ดิน ผ่านเวปไซต์ LandsMaps กรณีมีโฉนดที่ดิน

เมื่อเข้าสู่หน้าเวปไซต์ ระบบจะให้กรอกข้อมูล

 1. กดเลือก “จังหวัด”
 2. กดเลือก “อำเภอ”
 3. กรอก “เลขที่โฉนด” ลงในช่อง
 4. กดปุ่ม ค้นหา
ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน-สอนใช้งานlandsmaps
ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลที่ดินผ่านเวปไซต์ LandsMaps มีเลขโฉนดที่ดิน

วิธีการค้นหาแปลงที่ดิน ผ่านเวปไซต์ LandsMaps กรณีไม่มีโฉนดที่ดิน

สามารถค้นหาที่ตั้งที่ดิน ได้ 3 วิธี

วิธีที่ 1 กดซูมแผนที่เพื่อเข้าไปค้นหาที่ตั้งที่ดิน คล้ายๆการใช้ google maps กดซูมเข้าไปเรื่อยๆจนเจอที่ตั้งที่ดิน แล้ว Double-Click (วิธีนี้อาจจะใช้เวลา หรือหาที่ตั้งยากหน่อยหากยังไม่ชำนาญในการใช้งาน)

วิธีที่ 2 กด”ค้นหาสถานที่สำคัญ” พิมพ์ชื่อสถานที่ เช่น ชื่อคอนโดมิเนียม,หมู่บ้าน,โรงพยาบาล ที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งที่ดินที่ต้องการค้นหา เลื่อนหาที่ตั้งที่ดิน แล้ว Double-Click

วิธีที่ 3 กด “ตำแหน่งปัจจุบัน” [อยู่มุมขวาล่าง] ระบบจะค้นหาตำแหน่งจากที่อยู่ปัจจุบัน (จำเป็นต้องเปิด อนุญาตให้เข้าถึงตําแหน่ง ในมือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ค้นหาข้อมูล) เลื่อนหาที่ตั้งที่ดิน แล้ว Double-Click

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน-สอนใช้งานlandsmaps
ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลที่ดินผ่านเวปไซต์ Landsmaps ไม่มีเลขโฉนดที่ดิน

ข้อมูลแปลงที่ดินอย่างละเอียดผ่านเวปไซต์ Landsmaps

1. ราคาประเมินที่ดิน

ตามปกติแล้วการหาราคาประเมินที่ดินจะนิยมค้นหาจากเวปไซต์ของกรมธนารักษ์ โดยทาง

Landpro Thailand ได้มีการอธิบายการใช้งานวิธีการหาราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเองอย่างละเอียด ทั้งนี้การหาราคาประเมินที่ดินผ่านเวปไซต์กรมธนารักษ์ จำเป็นต้องมีข้อมูลโฉนด อาทิ เลขที่โฉนด ถึงจะสามารถหาราคาระเมินที่ดินได้ แต่ในเวปไซต์ Landsmaps ระบบใหม่ นี้ สามารถหาราคาประเมินที่ดิน ในกรณีที่มีโฉนด หรือไม่มีโฉนดที่ดิน ก็ได้ 

หาราคาประเมินที่ดิน-สอนใช้งานlandsmaps

ราคาประเมิน จะแสดงออกมาในหน่วย (บาท ต่อ ตร.วา)  หากต้องการทราบราคาประเมินที่ดินรวมทั้งแปลง ให้นำเนื้อที่ (หน่วยให้เป็นตารางวา) แล้วคูณกับ ราคาประเมิน

2. รูปแปลงที่ดิน

ระบบจะปักหมุดที่ดิน ซึ่งทำให้สามารถค้นหารูปแปลงที่ดิน รวมทั้งยังมีเครื่องมือเพื่อวัดขนาด ความกว้าง ยาวของที่ดินอีกด้วย

รูปแปลงที่ดิน-สอนใช้งานlandsmaps

3. ข้อมูลอื่นๆของที่ดิน (ข้อมูลในโฉนดที่ดิน)

เลขโฉนด, หน้าสำรวจ, เลขที่ดิน, ระวาง, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, เนื้อที่ดิน

ข้อมูลแปลงที่ดิน-สอนใช้งานlandsmaps

4. ค่าพิกัดแปลงที่ดิน

สามารถนำไปใช้ปักหมุดใน Google Maps หรือแผนที่ รวมทั้งยังมี Street View เพื่อให้เห็นพื้นที่ดินจริงผ่านระบบ Google Maps นอกจากนี้ยังสามารถกดเลือก ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ “จากที่นี่ไปยังแปลงที่ดิน” ระบบจะนำทางจากตำแหน่งปัจจุบัน (Your Location) ไปยังแปลงที่ดิน และยังมี ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ “จากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดิน” ระบบจะนำทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดิน

ค่าพิกัดแปลงที่ดิน-สอนใช้งานlandsmaps

5.  ผังเมือง

เวปไซต์ Landsmaps ได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมโยธาและผังเมือง โดยมี ่มกดให้เลือกแสดงผังเมืองเพื่อแสดงผังแนวเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Zoning) รวมทั้งมีคำอธิบายความหมายของแต่ละผังสีสำหรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ละประเภทอีกด้วย

ผังเมือง-สอนใช้งานlandsmaps

6.  ข้อมูลสำนักงานที่ดิน

ระบบจะแสดงข้อมูลสำนักงานที่ดินที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของที่ดินแปลงนั้นๆสาขาที่ดินที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ คิวรังวัด ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมภาษีอากร ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน รวมทั้ง ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ “จากที่นี่ไปยังสำนักงานที่ดิน” ระบบจะนำทางจากตำแหน่งปัจจุบัน (Your Location)

ข้อมูลสำนักงาน-สอนใช้งานlandsmaps

แนะนำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน เวปไซต์ Landsmaps (สำหรับบุคคลทั่วไป)

เวปไซต์ Landsmaps เปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป เข้ามาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ซึ่งถือว่าใช้งานง่าย ใช้งานได้จริง

นอกจากนี้ ทาง เวปไซต์ Landsmaps ยังมีช่องทางการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบใช้งาน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

1. ได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลเจ้าของที่ดิน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (เฉพาะเจ้าของที่ดินที่แจ้งความประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณชน)

2. สามารถบันทึกจดจำแปลงที่ดินไว้ในโปร์ไฟล์ส่วนตัวได้

3. ได้รับข้อมูลชั้นแผนที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียน

4. สามารถเข้าค้นหาแปลงที่ดินได้มากกว่า 20 ครั้ง/วัน โดยระบบจะอนุญาตให้ค้นหาแปลงที่ดินได้ไม่เกิน 20 ครั้งต่อวันสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน-สอนใช้งานlandsmaps

ถือได้ว่า เวปไซต์ Landsmaps ระบบใหม่ Version ล่าสุด ออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีมากๆ ครบถ้วน ใช้งานง่าย ทั้งนี้ยังสามารถเลือกใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังมี Application Landsmaps ให้ดาวน์โหลดสำหรับมือถือ เรียกได้ว่า Landsmaps ระบบใหม่ นี้ ครบถ้วนจริงๆ

คำถามที่พบบ่อย

ได้ เวปไซต์ Landsmaps ออกแบบมาให้ครอบคลุมการค้นหาแม้กระทั่งไม่มีโฉนดที่ดินหรือเลขที่โฉนดดิน แต่อาจจะใช้เวลานานกว่าการหาแบบมีเลขโฉนดเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

 Landsmaps แสดงผลได้ 2 ภาษา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้น จะสามารถทราบรายละเอียดข้อมูลเจ้าของที่ดิน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (เฉพาะเจ้าของที่ดินที่แจ้งความประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณชน)

ลงทะเบียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลงทะเบียน สามารถใช้งานได้ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่น้อยกว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก)

Chalita C.

Chalita C.

Chalita is an engineer and an experienced real estate investor. She has Master Degree in IT and Management (MIT-MBA) from James Cook University, Singapore.

Her blog contents cover in-depth guidelines that help real estate investors in Thailand.

One comment

 1. หากต้องการหาราคาประเมิน ลองหาผ่าน https://assessprice.treasury.go.th แทนได้ครับ
  วิธีการใช้งาน http://landprothailand.com/th/how-to-check-appraised-value/
  แต่หากต้องการทราบรูปแปลงที่ดิน แล้วเมื่อใช้ Landsmaps กรอกข้อมูลแล้ว ผลออกมาไม่ถูกต้อง ลองหาจาก ช่องสถานที่ใกล้เคียง
  หากยังผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งไปทางสำนักงานที่ดินเขตพื้นที่นั้นๆได้ครับ

Comments are closed.